Proposal

Posted: กรกฎาคม 10, 2010 in MY WORK

1. ชื่อเกม    หนอนน้อยเก็บไข่
2. ความเป็นมาและความสำคัญ
 เนื่องจากในปัจจุบัน มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว ทำให้มีการสร้างเกมใหม่ๆ ขึ้นมากมาย
ทั้งเกมด้านพัฒนาเชาว์ปัญญา เกมส์ action หรือ เกมส์แนวแฟนตาซี  ซึ่งล้วนมีความสวยงาม มีเทคนิคการเล่น
ที่ซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีทักษะหรือมีวัยที่เหมะสม 
 สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการยังไม่สูงมากนัก  จึงไม่สามารถเล่นเกมเหล่านั้นได้ กลุ่มข้าพเจ้า จึงปรึกษาและ
ลงความเห็นกันว่า จะสร้างเกมที่เล่นง่าย และเหมาะสมกับทุกวัย นอกจากนี้ยังเป็นเกมที่ฝึกพัฒนาการของเด็กอีกด้วย
 “เกมหนอนน้อยเก็บไข่” เป็นเกมที่สร้างขึ้นจากการอิงเกมดั้งเดิมอย่าง เกมงู ซึ่งเป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเกมที่เล่นง่ายๆ เพลิดเพลิน และฝึกพัฒนาการได้ในระดับหนึ่ง
3.วัตถุประสงค์
ผู้จัดทำ
1. สามารถสร้างเกมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เล่นวัยเด็กได้
2. ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ ภาษาทางคอมพิวเตอร์มาปรับเปลี่ยนและประยุกต์ให้เข้ากับโปรแกรม irrlicht
ผู้เล่น
1. มีการพัฒนาทักษะการสัมผัสและการมองเห็นรวมถึงการตัดสินใจอย่างฉับพลัน
2. มีความเพลิดเพลินและสนุกสนานในการเล่นเกม

4. ขอบเขต
เกมประเภท : สร้างสรรค์
ตัวละคร : ตัวหนอน , ไข่
ฉากในเกม : 3D box
เครื่องมือที่ใช้ : ภาษา C หรือ C++ , irrlicht

5. ประโยชน์ของโครงการ
1. ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. ฝึกการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
3. มีความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน
รายชื่อผู้จัด
1. นายตุลาการ  ตวงสิทธิสมบัติ 51214519
2. นายนพภักดิ์ ณัฐเอก 51214525
3. นายพิมพ์รพัชร์ เพิกนิล 51214541
4. นางสาวสรัตถยา เนตรสืบสาย 51214560
5. นางสาวสิดารัศมิ์ นรรัตน์ 51214591

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s