PROTOTYPE 4 ( 04/09/2010 )

Posted: กันยายน 11, 2010 in ไม่มีหมวดหมู่

– เพิ่มด่าน เป็น 4 ด่าน แก้ไขโมเดลด่านใหม่ทั้งหมด

– แต่ละด่าน มีอุปสรรคมากขึ้น ป้องกันการชนสิ่งของในแต่ละฉาก ทำให้เก็บไข่ยากขึ้น

– กำลังจะทำให้เกมส์นับเวลา ในแต่ละด่าน เพื่อกำหนดเวลาในการเก็บไข่ ให้ผ่านด่านได้ และแรนดอมไข่ใหม่ แต่กำลังศึกษาอยู่

– จะเพิ่มหน้า index ในการเลือกด่าน ละเปิดตัวเกมส์ พร้อมฉากปิด เวลาชนะ ซึ่งจะนำเสนอในครั้งต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s